Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Dit is de privacy verklaring van de vzw KOPSEER, gevestigd te Kistemaeckersstraat 38/40, 2140 Antwerpen, België. Deze privacy verklaring omschrijft welke persoonsgegevens Kopseer verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Kopseer verzamelt de volgende (persoons)gegevens van bestuursleden, deelnemers aan activiteiten en contacten bij cultuurcentra en dergelijke.

 1. naam; geslacht ; adres (incl. land); e-mailadres; telefoonnummer;
 2. nationaliteit;
 3. functie;
 4. geboortedatum;
 5. eetgewoonten;
 6. rijksregisternummer;
 7. aanwezigheid bij de activiteiten;
 8. bankgegevens;
 9. foto’s en video genomen tijdens de activiteiten van Kopseer;
 10. naam rechtspersoon en website voor rechtspersonen.

1.2 KOPSEER gebruikt deze gegevens om:

 1. contact met u op te nemen of te onderhouden;
 2. praktische organisatie van de activiteiten.
 3. promotie te maken voor activiteiten van de vzw.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 KOPSEER neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

2.2 U kunt contact opnemen met KOPSEER via mail kopseerMT@gmail.com voor:

 1. vragen naar aanleiding van deze privacy verklaring;
 2. meer informatie over de wijze waarop KOPSEER persoonsgegevens verwerkt;
 3. inzage in de persoonsgegevens die KOPSEER met betrekking tot u verwerkt;
 4. wijziging of verwijdering van uw gegevens door KOPSEER;
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door KOPSEER.

3. DERDEN

3.1 KOPSEER verkoopt of deelt uw gegevens niet aan derden tenzij KOPSEER daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

4. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

4.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, wordt de Privacy Commissie hiervan op de hoogte gesteld.

5. MELDING AAN BETROKKENE

5.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld.

6. BEWAARTIJD PERSOONSGEGEVENS

6.1 KOPSEER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 5 jaar na welke periode u deelneemt aan de activiteiten van KOPSEER.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy verklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy verklaring regelmatig te bekijken.


Kopseer VZW
Kistemaeckersstraat 38 bus 1
2140 Borgerhout
BE0677.425.927
Boekingen:
Huis Alma
Katrien Daniëls
katrien@huisalma.be
+32 479 333 847
www.huisalma.be